Låttexter

Vad vore himlen utan dig?

Vad vore sol utan regn?
Vad vore värme utan vind?
Vad vore barnen utan tårar på sin kind?
Vad vore berg utan dal?
Vad vore stigar utan val?
Vad vore sommar utan vita vinterdar?
Vad vore himlen, vad vore himlen utan dig?

Vad vore träd utan sav?
Vad vore hjulen utan nav?
Vad vore jordens valar utan världens hav?
Vad vore natt utan dag?
Vad vore hjärtat utan slag?
Vad vore jag utan dina andetag?
Vad vore himlen, vad vore himlen utan dig?

Vad vore lugn utan ro?
Vad vore tankar utan ord?
Vad vore högtidsdagar utan dukat bord?
Vad vore ja utan nej?
Vad vore jag utan dig?
Vad vore helhet utan delar var för sig?
Vad vore himlen, vad vore himlen utan dig?

© 2019 Jonas Bergkvist