Låttexter

Hitta mig en hamn

Måste våga tänka efter
Måste våga stanna upp
Behöver våga släppa taget
och sluta hålla i
Behöver ta ett steg tillbaks
för att kunna ta ett kliv

Nu har jag slutat att fundera
Nu har jag slutat att förstå
Jag har suddat mina drömmar
och mina tvivel likaså

Mina tankar är som ådror
Rinner upp och rinner ner
Jag har fått en helt ny fåra
och jag hör din kommentar:
”Varför alltid så bekymrad?
Har det hjälpt nån gång förut?”

Nu har jag slutat att fundera
Nu har jag slutat att förstå
Jag har suddat mina drömmar
och mina tvivel likaså
Jag har lastat mina väskor
Jag har siktat på en hamn
Jag har satt ett mål att lämna
för ett ännu bättre land

Försöker hålla ut
Hitta mig en hamn
En plats där jag kan vila
En plats där jag kan bo
Där inte alla måsten
kan bygga sina bon
Där jag kan triumfera
över alla dagars grå
Där jag kan konstruera
ett liv jag kan förstå

© 2018 Jonas Bergkvist