Låttexter

Det som stannar kvar

Jag ser bilder som tar mig tillbaka
till ett land som jag minns som en film
Med en helt annan skala av färger
Mellan dräkter och hus av betong
på en marknad som dränkts utav sång

Jag ser leenden uppe i bergen
i ett landskap som porlar av liv
Jag står mållös och tittar på färger
på de träden som växer intill,
på det vatten som aldrig står still

Du kan lämna en plats men den lever i dig
Som en skugga av dagar som bländande dig
Som en spegling av det du förväntade dig
Det som dröjer kvar

Du kan lämna ett land men det stannar i dig
Som ett minne av det som förändrade dig
Den person som blev kvar när du hämtade dig
När du kommit hem

Du kan lämna en tid men den lagras dig
Som ett fotografi hittar barnet i dig
Som att livets motiv märker dagar i dig
Det som stannar kvar, i dig

Jag ser bilder som tar mig tillbaka
till ett land som jag minns som en film …

© 2018 Jonas Bergkvist